Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Přehled základních povinností stran a hnutí

  • Pokud strana či hnutí přijímá dary nebo dostává příspěvky ze státního rozpočtu, musí zřídit tzv. zvláštní účet.
  • Pokud má strana či hnutí plnění z pracovně-právních vztahů (má zaměstnance, uzavírá DPP atd.), musí pro ně zřídit samostatný (mzdový) účet.
  • Pokud se strana či hnutí účastní jiných voleb než voleb do zastupitelstev obcí, má povinnost si zřídit tzv. volební účet.
  • Pokud má strana či hnutí příjmy a výdaje, je povinna si zřídit tzv. provozní účet.
  • Po zřízení zvláštního účtu musí strana či hnutí oznámit Úřadu adresu internetových stránek, na kterých je přístupný.
  • Po zřízení provozního účtu musí strana či hnutí oznámit Úřadu adresu internetových stránek, na kterých je přístupný.
  • Strany a hnutí mají povinnost informovat Úřad o případných změnách v internetových odkazech na nahlášené účty.
  • Spolu s výroční finanční zprávou musí strana či hnutí předložit i účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Tato povinnost platí pro všechny strany a hnutí včetně těch, které nevyvíjejí činnost, nemají příjmy, jiné výdaje a podobně.
Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 23:05 hod.
Související hesla: