Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Činnost politických institutů

Strana nebo hnutí mohou založit politický institut, který se bude zabývat výzkumnou, publikační, vzdělávací nebo kulturní činností v jedné z těchto oblastí:

  • rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv,
  • rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti,
  • podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě,
  • zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, nebo
  • přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.

Instituty nemohou vykonávat činnost školy nebo školského zařízení. Výsledky své činnosti, které z povahy věci jdou zveřejnit (např. tisková nebo audiovizuální díla), mají instituty povinnost zveřejňovat.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 7:36 hod.
Související hesla: