Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Pořádání dětského dne a jiných společenských, kulturních a sportovních akcí

Obecně platí, že jakákoliv akce, která slouží v době volební kampaně k propagaci kandidujícího subjektu (strany, jejího kandidáta atp.), je prvkem volební kampaně. Pouze v případě, že v souvislosti s pořádáním akce skutečně žádná propagace neproběhne, nemusí být vnímána jako volební kampaň. Velmi tedy záleží mimo jiné na tom, jak je akce propagována a prezentována a jak se akce skutečně odehraje. Pokud by například pozvánka na akci obsahovala logo strany, nebo by logo strany bylo viditelně umístěno v místě pořádání akce, je to propagace subjektu v době předvolební kampaně.

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 9:59 hod.
Související hesla: