Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Povinný audit účetní uzávěrky

Účetní uzávěrky stran a hnutí musejí být vždy ověřeny auditorem. Zákon tuto povinnost ukládá i stranám a hnutím, které jinak nemají žádné příjmy a výdaje. Nesplnění této povinnosti znamená, že strany nemohou Úřadu předložit úplnou výroční finanční zprávu. Opakované nepředložení úplné finanční zprávy vede až k pozastavení činnosti strany a hnutí a následně ke zrušení strany či hnutí rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění. 

Každá strana tedy musí počítat minimálně s náklady na ověření účetní uzávěrky auditorem. Úřad upozorňuje, že v týdnech před odevzdáním výroční finanční zprávy může být obtížné najít auditora, je tedy vhodné si tuto službu zajistit s dostatečným předstihem. 

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:42 hod.
Související hesla: