Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Další povolené příjmy stran a hnutí

Kromě darů, bezúplatných plnění a členských příspěvků mohou strany a hnutí mít ještě následující příjmy:

  • příspěvky ze státního rozpočtu České republiky,
  • dědictví,
  • příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku (strany a hnutí ale nesmí vlastnit majetek v zahraničí),
  • úroky z vkladů,
  • příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (oblasti, ve kterých ale takové právnické osoby mohou podnikat, zákon omezuje),
  • příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,
  • zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky.

Jiné příjmy politických stran a hnutí zákon nepřipouští. V této souvislosti Úřad upozorňuje, že se v praxi opakovaně setkal s tím, že fyzické osoby (např. členové strany či hnutí) nebo právnické osoby (firmy) poskytly politické straně nebo hnutí peněžní půjčku. Takový způsob financování politických stran a hnutí zákon o sdružování neumožňuje. Tyto subjekty mohou stranám nebo hnutím poskytnout pouze dary nebo (v případě členů) členské příspěvky.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:12 hod.
Související hesla: