Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Komunikační média

Za komunikační médium lze považovat cokoliv, co zprostředkovává propagaci či sdělení v neprospěch mezi subjektem realizujícím kampaň a adresátem kampaně. Může se jednat o transparent, plakát, jiný tištěný materiál, audiovizuální materiál, internetovou stránku apod. Jakékoliv komunikační médium, které je tedy využito k volební kampani, tak jak ji definuje zákon, je předmětem regulace kampaně.

Komunikačním médiem jsou také sdělovací prostředky obcí a krajů (radniční noviny, krajské zpravodaje, obecní rozhlasy, videožurnály, internetové televize a podobně), pro které ale platí zvláštní pravidla. Žádné z těchto či obdobných komunikačních médií obcí a krajů nemůže být v době volební kampaně použito k propagaci kandidujících politických subjektů a jejich kandidátů, a to ani v případě, že by se jednalo o placenou inzerci. Stejně tak nesmí být komunikační média samospráv použita k publikování (vysílání) pozvánek na předvolební mítinky, debaty s kandidáty atp. Ve volební kampani se smí využívat jen velkoplošná zařízení kraje či obce.

Viz též heslo týkající se publikování konkrétních textů a jejich autorů v médiích samospráv.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:26 hod.
Související hesla: