Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Velkoplošná zařízení

O velkoplošných zařízeních zákon hovoří zejména v souvislosti s povinností označovat prostředky kampaně informací o zadavateli a zpracovateli.  Pojem „velkoplošná“ může být poněkud matoucí, neboť z kontextu zákona a z důvodové zprávy k zákonu plyne, že se velkoplošnými zařízeními obecně rozumí plochy určené pro předvolební agitaci. „Velikost“ plochy není nijak specifikována. Úřad pojem vykládá tak, že se jedná v zásadě o všechny prostředky agitace naplňující znaky volební kampaně s výjimkou těch, u kterých nelze s ohledem na jejich rozměry či charakter rozumně vyžadovat umístění informace o zadavateli a zpracovateli (tedy například drobné propagační předměty, potraviny bez obalu atp.).

Viz též heslo týkající se ploch obcí a krajů.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:27 hod.
Související hesla: