Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Co je a co není kampaň?

Volební kampaní se dle zákona rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany (hnutí), koalice nebo kandidáta ve volbách a dále volební agitace a akce v jejich prospěch, za které se obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v jejich neprospěch, takzvaná negativní kampaň.

Kampaní je tedy to, co propaguje, nebo naopak haní kandidující subjekt, jeho kandidáta nebo nezávislého kandidáta, přičemž současně se za to obvykle platí, ačkoliv je to jindy zdarma.  To vše je platné jen v době, kdy podle zákona běží kampaň (viz Od kdy platí pravidla kampaně). Pokud kampaň neběží, neplatí pro politickou propagaci ani negativní politickou reklamu žádná pravidla daná volebním zákonem.

Úřad za volební kampaň nepovažuje nošení drobných propagačních předmětů na vlastním těle či oděvu (typicky odznáčky, „placky“, potištěné pokrývky hlavy, šály, šátky, trička, případně propisky a podobně), protože za to se obvykle úplata neposkytuje.  Totéž platí například pro jednotlivé nálepky na vlastním automobilu za podmínky, že polep zabere jen drobnou plochu. Za drobný rozměr považuje Úřad plochu odpovídající formátu A4.  Pokud si za nošení předmětů nechal někdo zaplatit, do kampaně ve smyslu zákona vstoupil.

Další častou formou projevení náklonnosti či nesouhlasu s kandidujícími jsou příspěvky na sociálních sítích.

Volební zákon nijak neomezuje psaní příspěvků na soukromé, nekomerční profily, za jejichž správu se obvykle nikomu neplatí. Příspěvky ale nesmí být propagovány pomocí reklamních instrumentů a součástí sdělení nesmí být audiovizuální materiály, za jejichž výrobu se (obvykle) platí (například videa podbarvená hudbou či s vloženou grafikou nebo popisky, fotografie s vloženým textem a podobně). Pozor, pokud je příspěvek propagovaný pomocí placených reklamních instrumentů, jedná se o prvek kampaně, i když jde o prostý text nebo neupravenou fotografii!

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:23 hod.
Související hesla: