Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Od kdy platí pravidla kampaně?

Kampaň začíná dnem, kdy je ve Sbírce zákonů zveřejněno vyhlášení voleb. Končí dnem, kdy jsou ve Sbírce zákonů zveřejněny konečné volební výsledky.

Odlišná pravidla pro kandidující a pro veřejnost

Strana (hnutí), koalice, jejich kandidát, nezávislý kandidát nebo kandidát na funkci prezidenta republiky jsou pravidly kampaně vázáni už ode dne vyhlášení voleb. Dalším osobám vzniká povinnost jednat podle zákona až po formální registraci kandidátních listin. Pokud chtějí vést propagaci, agitaci nebo negativní kampaň za úplatu, musí se registrovat a splnit další související povinnosti tzv. registrovaných třetích osob.

Skutečný vstup kandidujících subjektů do kampaně

Za okamžik skutečného vstupu do kampaně se považuje faktické jednání kandidujícího subjektu (nebo s jeho vědomím jiné osoby), kterým začal vykonávat činnost odpovídající volební kampani. Takovým jednáním je v praxi například zřízení volebního účtu či vstup do veřejného prostoru, který je provázen materiálními náklady na propagaci, nebo negativní kampaň. Nejzazším termínem, jehož uplynutím již kandidát či kandidující subjekt z pohledu Úřadu zahájili volební kampaň, je poslední den lhůty pro doručení registrace kandidátní listiny příslušnému orgánu. Platí to bez ohledu na to, zda svým jednáním naplňuje znaky kampaně.

Skutečný vstup třetích osob do kampaně

Třetím osobám, které hodlají propagovat či agitovat ve prospěch nebo v neprospěch kandidátů, stran, hnutí či koalic bez jejich vědomí, vzniká povinnost registrovat se a plnit povinnosti registrovaných třetích osob až poté, co příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o registraci kandidátních listin pro dané volby a rozhodnutí o registraci zveřejní na úřední desce. Je to 49. den před dnem voleb. Nejvyšší správní soud v této souvislosti totiž dovodil, že tyto povinnosti lze vůči třetím osobám uplatňovat teprve tehdy, když bude oficiálně známo, které subjekty se voleb účastní.

Poslední aktualizace: 21. prosince 2023 v 10:10 hod.
Související hesla: