Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Finanční limity a co je tvoří

Hodnota kampaně kandidujících subjektů nesmí včetně DPH přesáhnout

  • ve volbách do Poslanecké sněmovny 90 mil. Kč;
  • ve volbách do Senátu 2 mil. Kč za každého kandidáta, účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo 2,5 mil. Kč, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb;
  • v prezidentských volbách 40 mil. Kč, účastní-li se kandidát pouze prvního kola voleb, nebo 50 mil. Kč, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb;
  • ve volbách do zastupitelstev krajů násobek 7 mil. Kč a počtu krajů, v nichž strana, hnutí nebo koalice zaregistrovala kandidátní listinu, a
  • ve volbách do Evropského parlamentu 50 mil. Kč.

Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou (tzv. bezúplatné plnění), započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu. 

Kromě klasických výdajů na vedení volební kampaně, tedy propagaci kandidujícího subjektu a volební agitaci (jako služby PR a reklamních agentur, poradenských firem a firem realizujících volební kampaň, tvorbu vizuálů, pronájem ploch určených k propagaci a podobně), musí být vyčíslena a následně zahrnuta do finančních nákladů i hodnota bezúplatně poskytnutých ploch pro vylepení plakátů, bezúplatného poradenství či jiných bezúplatných plnění, jakož i nepeněžních darů.

Výdaj kampaně (finanční i nefinanční povahy) může uskutečnit i každý jednotlivý stranický či koaliční kandidát, dokonce může přijmout podporu od třetí osoby (viz Agitace s vědomím kandidujícího subjektu). Za to, že jsou dodržena pravidla financování kampaně (včetně označování materiálů povinnými informacemi), přitom odpovídá subjekt, na jehož listině kandidát figuruje. Proto je potřeba, aby kandidující subjekt měl alespoň kopie jednotlivých dokladů potvrzujících výdaj kandidáta a zahrnul je do zprávy o financování volební kampaně.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:44 hod.
Související hesla: