Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Agitace s vědomím kandidujícího subjektu

Nejčastější formou takovéto podpory je umístění volební agitace na vlastní nemovitost, podoby ale mohou být různé. Účastník voleb (kandidující strana/hnutí, koalice, jejich kandidát, prezidentský kandidát či nezávislý kandidát do Senátu) musí o podpoře prokazatelně vědět. Doporučujeme, aby kandidující subjekty měly pro tyto případy připravené jednoduché smlouvy o poskytnutí bezúplatného plnění (pro politické strany a hnutí je to povinnost, pokud hodnota podpory jednorázově překročí 1 tis. Kč).

Hodnota podpory není nijak limitována, avšak politické strany a hnutí nesmí akceptovat žádné další plnění, pokud hodnota podpory (finanční i nefinanční) od jedné a téže osoby v daném kalendářním roce dosáhla 3 mil. Kč. Za jednu a tutéž osobu se považuje i právnická osoba, která je ve vztahu k podporovateli osobou ovládající nebo ovládanou. Blíže viz toto heslo.

Přestože se jedná o nefinanční podporu, účastník voleb musí její hodnotu znát a počítat s ní, protože ji musí vykázat jako formu podpory (bezúplatného plnění). Podporovatel se nemusí do kampaně nijak registrovat, vše za něj zařídí subjekt, kterému podporu poskytl. Kandidující subjekt má zákonné zmocnění (a povinnost) uvést o každém podporovateli v závěrečné zprávě celé jméno, datum narození a obec pobytu (u právnických osob název, IČO a sídlo).

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 16:50 hod.
Související hesla: