Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Maximální výše daru či BÚP

Od jednoho dárce může strana či hnutí v jednom kalendářním roce přijmout dary a bezúplatná plnění celkové v hodnotě nepřesahující 3 000 000 Kč. V případě bezúplatných plnění a nepeněžních darů se do tohoto limitu započítává jejich obvyklá cena. V případě členských příspěvků se za dar považuje i členský příspěvek v částce převyšující 50 000 Kč.

Pokud jedna osoba ovládá nebo je ovládána druhou, jsou pro tento účel považovány za jednoho dárce. Příkladem může být fyzická osoba, která je zároveň jednatelem právnické osoby. Dohromady mohou straně či hnutí poskytnout dary či bezúplatná plnění jen do celkové výše 3 000 000 Kč.

Pokud dary a bezúplatná plnění od jednoho dárce za kalendářní rok přesáhnou 3 000 000 Kč, musí strana či hnutí dary (nebo hodnotu bezúplatného plnění) nad limit vrátit nejpozději do 1. dubna následujícího roku, a to včetně úrokového zhodnocení. Pokud je nemůže vrátit dárci, musí je odvést do státního rozpočtu.

Poslední aktualizace: 28. července 2023 v 10:46 hod.
Související hesla: