Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Služební vozy ministrů a prezidenta

Členové vlády a prezident republiky mohou užívat služební auta včetně řidiče k osobní dispozici, tedy prakticky v neomezeném rozsahu. Pokud kandidují ve volbách, získávají v podobě služebního vozidla od státu bezúplatné plnění. Z legislativy a soudních rozhodnutí nicméně vyplývá, že u ministrů, kteří kandidují (a obvykle jsou lídry) za politické strany, není využívání služebních vozů v kampani neoprávněné jednání spočívající v poskytnutí bezúplatného plnění politické straně od státu.

Výdaje za používání služebního vozidla však tvoří hodnotu kampaně, neboť jde o plnění ocenitelné v penězích. (Analogicky je výdajem na kampaň též použití soukromého vozidla osobou podílející se na kampani). Subjekty, za které ministři kandidují, případně prezident republiky, by tak měli cestovní výdaje za jízdy služebními vozy během kampaně vykázat ve zprávě o financování kampaně.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:48 hod.
Související hesla: