Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Zakázaní dárci a poskytovatelé BÚP

Strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění:

  • od státu,
  • od příspěvkové organizace,
  • od obce, městské části, městského obvodu a kraje,
  • od dobrovolného svazku obcí,
  • od státního podniku a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, pokud je majetková účast státu nebo státního podniku minimálně 10 %,
  • od právnické osoby s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, pokud je majetková účast kraje, obce, městské části nebo městského obvodu minimálně 10 %,
  • od obecně prospěšné společnosti, politického institutu a ústavu,
  • z majetku svěřenského fondu,
  • od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti,
  • od fyzické osoby, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu.
Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:10 hod.
Související hesla: