Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Peněžní dary

Peněžité dary může strana a hnutí přijímat pouze na zvláštní účet nebo v hotovosti. Hotovostní dar ale musí strana či hnutí bezodkladně také vložit na zvláštní účet.

Dar nebo bezúplatné plnění přesahující hodnotu 1 000 Kč může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy.

Přijetím peněžitého daru není okamžik, kdy je částka připsána na zvláštní účet strany či hnutí. Blíže viz Přijetí a vrácení daru.

Od jednoho dárce může v jednom kalendářním roce strana či hnutí přijmout peněžité a nepeněžité dary a jiná bezúplatná plnění, jejichž výše a cena obvyklá v celkovém součtu nepřesáhne 3 000 000 Kč. Osoby ovládané a ovládající (např. právnická osoba a její jednatel) se považují za jednoho dárce.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 7:57 hod.
Související hesla: