Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Obecně k označení agitace

Propagaci musejí označovat jak strany (hnutí), koalice, jejich kandidáti, kandidáti na funkci prezidenta republiky a nezávislí senátní kandidáti, tak registrované třetí osoby. Na prostředcích kampaně nestačí uvést pouze název kandidujícího subjektu či jméno a příjmení (u nezávislých senátních kandidátů nebo kandidátů na funkci prezidenta republiky). Volební propagace musí na komunikačních médiích a velkoplošných zařízeních obsahovat také informaci o zadavateli a zpracovateli. Tato povinnost neplatí pouze pro volební propagaci, tj. pozitivní kampaň, ale též pro sdělení v neprospěch kandidujícího subjektu nebo jeho kandidáta, tj. pro negativní kampaň.

Povinnost označit propagaci nebo sdělení v neprospěch povinnými informacemi leží na kandidujících subjektech, nikoliv na majitelích či provozovatelích reklamních ploch. Stává se však, že kandidující subjekt povinné informace na prvek kampaně sice umístí, ale na takové místo (typicky zcela při okraji), že provozovatel reklamní plochy text překryje (například rámem reklamní plochy). Doporučujeme kandidujícím subjektům, aby si tyto otázky smluvně upravily při zadávání zakázky (a především povinné informace umisťovaly na prvky kampaně tak, aby riziko jejich zneviditelnění minimalizovaly).

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:29 hod.
Související hesla: