Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Účetnictví

Každá politická strana musí ze zákona č. 563/1991 Sb. vést účetnictví. Hlavní úlohou účetnictví je podat systematickou výpověď o finanční situaci strany nebo hnutí ­– je tak nástrojem pro sledování a zobrazování stavů (např. rozvaha, soupis majetku aj.), toků (např. bankovní účet, přijaté dary aj.) a výsledků činnosti (výkaz zisků a ztrát, přijaté vs. vydané peníze za uspořádanou konferenci aj.).

Poslední aktualizace: 21. července 2023 v 10:13 hod.
Související hesla: