Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Sponzorování kampaně koalice

Příjemcem či poskytovatelem daru za koalici může být jen některá ze stran koalice. Jedná-li se o finanční dar, musí jej strana koalice přijmout na svůj zvláštní účet. Údaje o všech dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění, jejichž dary a bezúplatná plnění byly koalicí v kampani využity, musejí být uvedeny jak v koaličním přehledu dárců zveřejňovaném tři dny před začátkem hlasování, tak ve zprávě o financování volební kampaně.

Strana koalice, která zřídila  volební účet koalice a vede její účetnictví v dané kampani, nemůže ve prospěch koaliční kampaně poskytovat bezúplatná plnění či nepeněžní dary. Jak vyplývá z předchozího bodu, při absenci právní subjektivity koalice by v takovém případě byla příjemcem bezúplatného plnění sama strana, která vede koalici účetnictví, což není z logiky věci možné. Sama sobě strana bezúplatné plnění poskytnout nemůže. Proto strana, která vede účetnictví koaliční kampaně, může výdaje kampaně hradit pouze penězi. 

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 16:39 hod.
Související hesla: