Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Zveřejňování výsledků činnosti politických institutů

Zákon ukládá politickým institutům způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy typicky na webových stránkách) zveřejňovat veškeré výsledky své činnosti, na které se instituty ze zákona mají soustředit. Politickým institutům je dána poměrně velká volnost z hlediska formy i periodicity, s jakou mají o výsledcích své činnosti za uplynulé období informovat. Z povahy své právní formy mají některé instituty povinnost zveřejňovat výroční zprávy (a účetní uzávěrky). Vzhledem k tomu považuje Úřad za přiměřené, pokud je zpráva politického institutu o činnosti každoročně zveřejněna ve spolkovém rejstříku nebo na webové stránce příslušného politického institutu a informuje o všech těch aktivitách, kterými politický institut v daném období naplňoval svoji definici dle výše uvedeného zákona.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 7:38 hod.