Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Nárok na příspěvek na činnost politického institutu

Nárok na příspěvek na podporu činnosti politického institutu vzniká politické straně či hnutí, jejíž minimálně jeden poslanec byl zvolen alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny včetně probíhajícího a která je zakladatelem nebo členem politického institutu. Tento příspěvek smí strana nebo hnutí použít výlučně k úhradě výdajů na činnost politického institutu.

Žádost o tento příspěvek tedy podává politická strana či hnutí, nikoli institut. Strana či hnutí jako účet pro příjem státního příspěvku pro svůj politický institut využívá svůj zvláštní účet, neboť se jedná o transfer veřejných prostředků. Vzhledem k tomu, že strana či hnutí nesmí příspěvek použít na jiné účely než k hrazení výdajů na činnost politického institutu, očekává Úřad, že celý státní příspěvek bude po obdržení (nejpozději však do konce kalendářního roku) převeden na zvláštní účet politického institutu.

Vzhledem ke skutečnosti, že straně se ukládá pouze minimální částka, kterou musí na účet politického institutu převést (tj. ve výši obdrženého státního příspěvku), může strana institutu samozřejmě poskytovat další finanční prostředky nad tento rámec. V tom případě je možné tyto prostředky zasílat z provozního účtu strany či hnutí na provozní účet politického institutu.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 7:39 hod.