Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Zvláštní účet

Tzv. zvláštní účet je účet, který strany a hnutí zřizují pro přijímání příspěvků ze státního rozpočtu a příjmy z darů. Pokud strany nedostávají příspěvky ze státního rozpočtu a nehodlají přijímat peněžité dary, nemají povinnost zřídit a vést zvláštní účet.

Tento účet musí být transparentní, tedy musí umožňovat veřejnosti bezplatný a nepřetržitý přístup k transakcím nejméně za poslední tři roky. Aby bylo možné bankovní účet považovat za transparentní, musí být možné prohlížet všechny aktuálně bankou zaúčtované transakce. Za transparentní účet se nepovažuje takové technické provedení, které zobrazí transakce pouze zpětně za určitý časový interval.

Doporučujeme stranám, hnutím a politickým institutům, aby se ujistily, že si u banky skutečně založily transparentní účet, který splňuje tyto podmínky. Při zřizování zvláštního účtu doporučujeme smluvně s bankou dohodnout, že účet bude po celou dobu existence splňovat podmínky transparentnosti včetně požadavku na tříletou historii transakcí (banky standardně nabízejí jednoroční historii), a že banka bude majitele účtu vždy informovat o změně internetového odkazu, na kterém je transparentní účet přístupný. Upozorňujeme, že účet zřízený bez splnění podmínky transparentnosti nebude úřadem akceptován jako zvláštní.

Peněžité dary a příspěvky ze státního rozpočtu je možné přijímat pouze na zvláštní účet. Z něj si strany a hnutí mohou finanční prostředky vybrat v hotovosti do pokladny, převést na svůj jiný účet nebo vrátit, pokud byl dar přijat v rozporu se zákonem. Jiné platby nelze ze zvláštního účtu poukazovat. Finanční prostředky lze ze zvláštního účtu přeposílat i hromadně jednou částkou.

Každý platební příkaz, kterým se převádějí prostředky ze zvláštního účtu nebo na zvláštní účet, musí obsahovat uvedení účelu transakce. Tento popis by měl jasně vyjadřovat, o jakou transakci se jedná, či za jakým účelem má být realizována (např. dar na volební kampaň/na provoz, převod na volební účet, převod na provozní účet apod.). V případě darů má odpovědnost za splnění této povinnosti odesílatel (dárce), nikoli strana či hnutí, které proto platby bez uvedení účelu nemusí vracet. Je ale vhodné, aby strany a hnutí o této povinnosti informovaly své dárce a podporovatele.

Po založení zvláštního účtu je potřeba oznámit Úřadu adresu internetových stránek, na kterých je přístupný. Úřad tuto adresu zveřejní na svých webových stránkách. Je nutné oznámit jeden internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled zvláštního účtu politické strany nebo hnutí (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku politické strany či hnutí, na které je odkaz na zvláštní účet uveden (byť tento odkaz na internetové stránce politické strany nebo hnutí být zveřejněn musí), ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou.

Poslední aktualizace: 10. ledna 2024 v 10:24 hod.
Související hesla: