Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Zaštítění akce kandidátem

Kandidáti, kteří jsou držiteli veřejné funkce, občas udělují svoji záštitu nad kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí. Rozhodujícím kritériem pro posouzení udělených záštit v souvislosti s volební kampaní je, zda daná událost či akce bude sloužit k propagaci kandidujícího politického subjektu nebo jeho kandidáta, případně k vyjádření v neprospěch jiného subjektu či kandidáta. V případě, že v souvislosti s událostí, akcí neproběhne žádná propagace, není záštita vnímána jako volební kampaň ve smyslu zákona, ale jako součást výkonu veřejné funkce kandidáta. Velmi tedy záleží mimo jiné i na tom, jak je akce propagována a prezentována a jak se akce odehraje. Pokud by například na propagačním letáku bylo u držitele veřejné funkce, který záštitu uděluje, zobrazeno logo strany, nebo by se zaštiťující osoba prezentovala jako kandidát v nadcházejících volbách, šlo by o volební kampaň.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:47 hod.
Související hesla: