Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Souběh neregulované kampaně pro komunální volby s regulovanou kampaní

Dosud docházelo k souběhu komunální kampaně s kampaní před krajskými nebo senátními volbami, obecně ale nelze vyloučit, že se komunální volby budou konat souběžně také s jinými volbami. Kampaň před komunálními volbami není zákonem upravena, zatímco ostatní kampaně jsou regulovány, což působí komplikace z hlediska evidence a následné kontroly financování kampaně. Další problémy plynou ze skutečnosti, že v souběžně konaných volbách mohou kandidovat různé typy subjektů – od nezávislých kandidátů až po koalice stran. 

Pokud se volební subjekt účastní souběžně komunální a jiné kampaně, bude Úřad posuzovat výdaje na kampaň podle poměru, ve kterém se dané prostředky propagace k oběma kampaním vztahují. Jako příklad lze uvést tiskovinu, v nichž je jedna z deseti stran věnována kandidátovi do Senátu, zatímco zbylých devět stran představuje vize a kandidáty pro komunální volby. Náklady spojené s takovou tiskovinou by se do limitu senátní kampaně započetly jednou desetinou.

Praxe volebních kampaní je velmi rozmanitá a není možné předem vymezit všechny situace, které mohou nastat. Je na zodpovědnosti kandidujících subjektů, aby byly schopny obhájit vykázané výdaje v souběžně konaných kampaních. Úřad je připraven jednotlivé případy s kandidujícími subjekty konzultovat.

Úhrada faktur v případech, kdy se částka rozpočítává do obou kampaní, by měla proběhnout nadvakrát – platbou z volebního účtu pro regulované volby bude uhrazena poměrná část připadající na regulovanou kampaň, platbou z provozního účtu bude uhrazena poměrná část připadající na komunální kampaň. Doporučujeme, aby pro tyto účely byl (nad rámec zákonných povinností) zřízen provozní účet jako účet transparentní a aby strana či hnutí zpřístupnila veřejnosti tento účet na svých internetových stránkách. U obou plateb bude příkaz k úhradě těchto faktur označen výrazem SPOLEČNÝ VÝDAJ.

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 14:14 hod.
Související hesla: