Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Jak předložit výroční finanční zprávu?

Zprávu je možné předložit prostřednictvím elektronické aplikace nebo na předepsaném formuláři datovou schránkou, emailem, poštou či osobně. Úřad silně doporučuje využívání elektronické verze zprávy před listinnou verzí.

Elektronická aplikace je přístupná na adrese https://zpravy.udhpsh.cz přes zabezpečené připojení na základě Úřadem zaslaných přihlašovacích údajů. Obsahuje nástroje, které politickým stranám, hnutím i nezávislým kandidátům výrazně usnadní správné a úplné vyplnění zprávy. Aplikace rovněž provádí základní kontrolu zpráv před jejich uzavřením a vygeneruje uživateli internetový odkaz, na kterém je zpráva z aplikace veřejně dostupná.

Je-li zpráva doručována poštou nebo osobně (na adresu Úřadu Kounicova 688/26, 602 00 Brno), musí být na formuláři stanoveném vyhláškou a musí být opatřena podpisem statutárního zástupce (bez nutnosti úředního ověření).

Je-li zpráva zaslána e-mailem (na adresu: podatelna@udhpsh.cz), musí být formulář podepsán alespoň běžným naskenovaným podpisem (což nevylučuje použití uznávaného elektronického podpisu).

Datovou schránkou (do datové schránky Úřadu IDDS: psn9irb) bez nutnosti podpisu, pokud je použita datová schránka příslušné strany nebo hnutí, případně datová schránka statutárního zástupce politické strany nebo hnutí, který je uveden v Rejstříku politických stran a politických hnutí.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:40 hod.
Související hesla: