Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Majetek dobrovolníků a kandidátů

Heslo Práce dobrovolníků a kandidátů vysvětluje, jak se v kampani nahlíží na lidskou práci dobrovolníků a kandidátů. Využití majetku fyzických osob věnujeme samostatné heslo.

Kandidáti a dobrovolníci v kampani běžně využívají svůj majetek – typicky jde o věci běžné potřeby či bytové i nebytové prostory a jejich vybavení. Pokud tento majetek nepořizovali pro účely kampaně, ale využívají jej dlouhodobě k běžným nevýdělečným účelům (pro osobní potřebu), není třeba náklady s jeho používáním a provozem, ani jeho opotřebení zahrnovat do volebních výdajů. Jinou situací však je, pokud je majetek pořízen pro účely kampaně (například koupě megafonu) – v tom případě představuje výdaj kampaně.

Do výdajů kampaně je třeba započíst také krátkodobý, „oběžný“ majetek pořízený pro účely kampaně. Jde o majetek, který se neopotřebovává, ale spotřebovává (typicky pohonné hmoty, tonery, kancelářské potřeby atp.). Běžným příkladem je použití vlastního vozu v kampani. Pokud kandidát či dobrovolník vůz standardně (mimo dobu kampaně) používá pro osobní potřebu, nejsou sice výdajem kampaně pořizovací náklady, amortizace, pojištění a podobně, ale palivo spotřebované v souvislosti s agitací výdajem kampaně je.

Specifickou, avšak nikoliv raritní situací je využití dlouhodobého majetku kandidáta či dobrovolníka způsobem, za který se poskytla nebo obvykle poskytuje úplata. Příkladem může být úprava vlastní movité či nemovité věci (polep auta, nástřik fasády atp.). V těchto případech jsou výdajem kampaně náklady spojené s těmito úpravami a jako bezúplatné plnění se vykazuje též obvyklá cena služby (v uvedených případech pronájem reklamní plochy).

Poslední aktualizace: 10. ledna 2024 v 23:49 hod.
Související hesla: