Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Dlouhodobý majetek stran a hnutí v kampani

Kandidující subjekty v kampaních často používají majetek (typicky mobiliář, party stany, automobily atp.), který nebyl pořízen pro konkrétní volební kampaň, ale jako dlouhodobý majetek k využití i pro běžnou činnost nebo další volební kampaně. Protože se však zakoupený majetek v kampani uplatní, je třeba jej částečně do volebních výdajů započítat. Pro stanovení hodnoty, která bude do nákladů kampaně započítána, doporučuje úřad využít institutu daňového nebo účetního odpisu majetku. Subjekt si po zařazení dané věci do majetku zvolí typ odpisu (daňový nebo účetní) a délku odpisování. Z ročního odpisu pro rok, ve kterém probíhá, započte kandidující subjekt do výdajů kampaně část tohoto majetku danou poměrem počtu dnů délky kampaně ku počtu dnů kalendářního roku. Postupuje se tedy podle následujícího vzorce:

Poslední aktualizace: 10. ledna 2024 v 23:45 hod.
Související hesla: