Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Odkaz na volební účet

Kandidující subjekt nebo registrovaná třetí osoba oznamuje úřadu jeden internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled transparentního volebního účtu politické strany, hnutí nebo registrované třetí osoby (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku politické strany či hnutí, na které je odkaz na transparentní účet uveden (byť tento odkaz na internetové stránce kandidujícího subjektu být zveřejněn musí), ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou.

Je důležité, aby kandidující subjekty i třetí osoby prováděly průběžnou kontrolu dostupnosti jimi oznámených odkazů na volební účty, a pokud tyto odkazy nejsou funkční, aby zajistily jejich aktuální formát a tento bez zbytečného odkladu zaslaly úřadu. Za dostupnost transparentního účtu pod odkazem, který je u úřadu evidován, nese odpovědnost oznamovatel účtu.

O dalších povinnostech v souvislosti s volebním účtem píšeme i v heslech Povinnosti při vstupu do kampaněPovinnosti po skončení kampaně a v souvislosti s politickými stranami a hnutími též v dalším samostatném hesle.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:35 hod.
Související hesla: