Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Volební účet

Strany a hnutí, které se účastní voleb krajských, senátních, prezidentských, sněmovních nebo do Evropského parlamentu, mají povinnost zřídit si volební účet. Zákon ukládá povinnost zřídit pro každé regulované volby nový volební účet.  Subjekt, který se účastní jen komunálních voleb, nemá povinnost tento typ účtu zřizovat.

Volební účty zakládají nejen kandidující strany, hnutí a koalice a nezávislí kandidáti ve volbách do Senátu, ale také prezidentští kandidáti či registrované třetí osoby.

Volební účet musí být transparentní. Náhled do historie platebních transakcí musí být umožněný i zpětně od doby zřízení účtu až do doby, kdy je možné jej zrušit. Prostředky uložené na volebním účtu lze použít pouze k úhradě volebních nákladů.

Kandidující subjekt má povinnost zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný, neprodleně oznámit Úřadu a informovat Úřad o případných změnách v internetovém odkazu na účet.

Volební účet v případě stran a hnutí neslouží k přijímání darů; ty mohou strany a hnutí (na rozdíl od nezávislých a prezidentských kandidátů) přijímat pouze na zvláštní účet, odkud je mohou převést na účet volební.

Stejně jako u zvláštního účtu i u volebního účtu je žádoucí, aby každý platební příkaz, kterým se převádějí prostředky z nebo na volební účet, obsahoval uvedení účelu transakce. Tento popis by měl jasně vyjadřovat, o jakou transakci se jedná, či za jakým účelem má být realizována. Vedle toho musí kandidující subjekt vést evidenci údajů o peněžitých prostředcích na volebním účtu, kdy se eviduje jméno, příjmení a obec trvalého pobytu, případně název či obchodní firma, identifikační číslo a sídlo osoby, která prostředky vedené na volebním účtu poskytla.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:31 hod.
Související hesla: