Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Povinnosti při vstupu do kampaně

Politické strany (hnutí), koalice a nezávislí senátní kandidáti a prezidentští kandidáti mají při vstupu do kampaně čtyři povinnosti.

  1. zřídit transparentní volební účet,
  2. vyčlenit internetovou stránku, na které budou zveřejňovat informace o financování kampaně,
  3. začít vést oddělené účetnictví o kampani,
  4. odkaz na volební účet a na internetovou stránku s informacemi o financování kampaně musejí oznámit úřadu pomocí formuláře dostupného na webu úřadu. Koalice rovněž musejí oznámit Úřadu své složení a také informaci o tom, která ze stran a hnutí zastoupených v koalici bude plnit povinnosti stanovené volebním zákonem (zřídit volební účet, zveřejnit údaje o svých podporovatelích 3 dny před dnem voleb, předložit Úřadu a na svém webu zveřejnit zprávu o financování volební kampaně, vést a předložit Úřadu volební účetnictví).

Volební účet je podle zákona potřeba zřídit do 5 dní od vyhlášení voleb. Pokud ale strana (hnutí), koalice nebo nezávislý senátní kandidát či prezidentský kandidát začnou s kampaní později, je dnem zahájení jejich volební kampaně den, v němž svým jednáním poprvé naplnili znaky volební kampaně – viz Od kdy platí pravidla kampaně. V takovém případě je nutné, aby měli volební účet zřízený nejpozději v den, kdy kampaň zahájili. Nejzazším termínem, kdy se kampaň účastníků voleb považuje za zahájenou, je poslední den lhůty pro podání kandidátní listiny příslušnému orgánu, tj. 66 dnů před dnem voleb. 

Povinnosti při vstupu do kampaně mají také registrované třetí osoby. Těm se věnujeme v heslu Agitace bez vědomí kandidujícího uskupení („registrovaná třetí osoba“).

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:31 hod.
Související hesla: