Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Zveřejnění sponzorů kampaně

Nejpozději 3 dny před dnem voleb musejí všechny kandidující subjekty zveřejnit na webu s informacemi o financování kampaně údaje o všech sponzorech, jejichž dar využily nebo ještě plánují využít na úhradu výdajů kampaně (viz též Povinnosti po skončení kampaně). Spolu s finančními dary se stejným způsobem uvádí také bezúplatná plnění a nepeněžní dary. O všech podporovatelích je nutné zveřejnit jméno, příjmení, datum narození a obec pobytu (fyzické osoby), resp. název, IČO a adresu sídla (právnické osoby). Strany, hnutí, koalice i nezávislí kandidáti do Senátu a kandidáti na funkci prezidenta republiky mohou pro evidenci darů využít internetovou aplikaci pro vyhotovování zpráv. Ke splnění povinnosti zveřejnit dárce v tom případě stačí umístit na své stránky s informacemi o financování kampaně unikátní odkaz, který kandidující subjekty naleznou na úvodní straně po přihlášení do internetové aplikace ÚDHPSH. Aplikace automaticky zajistí, že pod tímto odkazem se v rozhodný okamžik (3 dny před dnem voleb) pro veřejnost zobrazí všichni sponzoři, které kandidující subjekt v aplikaci do té doby zaevidoval (současně data v aplikaci zůstanou pro pozdější zprávu o financování kampaně).

Po uplynutí třetího dne před dnem voleb již kandidující subjekty nesmějí na kampaň využít žádné sponzorské příspěvky, u nichž do tohoto dne nezveřejnily požadované informace. Pro strany a hnutí to neznamená, že by nemohly nadále přijímat dary, avšak tyto dary nemohou už být převedeny na volební účet (mohou být použity například na běžný provoz strany). Doporučujeme proto stranám a hnutím, aby stanovily a svým podporovatelům oznámily nejzazší termín, do kdy je možné poskytnout podporu, pokud sponzor požaduje, aby jeho dar byl použit na volební kampaň. Termín by měly stanovit tak, aby stihly identitu sponzora zaevidovat a zveřejnit. 

Pokud si kandidující subjekty nejsou tři dny před volbami jisty, které dary ještě do konce volební kampaně využijí, mají možnost „pro jistotu“ vykázat před volbami více sponzorů, než bude třeba k úhradě volebních výdajů. V závěrečné zprávě o financování kampaně, kde se již uvádí skutečně využité sponzorské prostředky, může být uvedeno méně osob, než bylo vykázáno před volbami, ale nemohou žádné přibýt.

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 16:29 hod.
Související hesla: