Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Podíl stran na společných výdajích

Příspěvky jednotlivých stran koalice, které za koalici nezřídily účet a nevedou koaliční účetnictví, mohou být na koaliční volební kampaň poskytnuty dvěma způsoby.

  1. Buď mají podobu daru (případně bezúplatného plnění) poskytnutého té straně koalice, která zřídila volební účet a vede volební účetnictví. V takovém případě je třeba dodržet všechny náležitosti, které se s darováním politické straně či hnutí pojí: darovací smlouva (u darů vyšších než 1.000 Kč), převod darovaných peněz na zvláštní účet, vykázání dárce přijímající stranou před volbami i ve výroční finanční zprávě (poskytovatelem daru bude strana, která prostředky zaslala), limit 3 mil. Kč na rok.
  2. Nebo mohou jednotlivé strany koalice prostředky zasílat přímo na volební účet koalice, a to ze svého zvláštního nebo provozního účtu. V takovém případě se jedná o provozní výdaj strany, nikoliv o dar. Přestože jde o provozní výdaj, zahrne se ve výroční finanční zprávě do kolonky výdaje na volby. Na volební účet koalice mohou prostředky zasílat pouze jednotlivé strany koalice, nikoliv přímo sponzoři (dárci). Současně ale musí koalice vykázat jak před volbami, tak ve zprávě o financování kampaně všechny podporovatele kampaně. Pokud tedy strana koalice poukáže na volební účet prostředky, které sama získala jako dary, musí zákonem požadované informace o příslušných dárcích poskytnout ke zveřejnění straně, která je v rámci koalice odpovědná za zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění 3 dny přede dnem voleb, resp. straně, která za koalici vypracovává zprávu o financování volební kampaně. Tím není dotčena povinnost strany, která prostředky poskytla, zveřejnit informace o dárcích ve své výroční finanční zprávě za příslušný rok.
Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 16:37 hod.
Související hesla: