Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Výroční finanční zpráva (VFZ)

Každá strana či hnutí má za povinnost nejpozději 1. dubna předložit Úřadu výroční finanční zprávu (VFZ).

Její součástí jsou:

  1.  účetní závěrku podle zákona o účetnictví,
  2. zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad (tuto povinnost mají i strany bez výdajů a příjmů!),
  3. přehled o celkových příjmech,
  4. přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,
  5. výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb,
  6. přehled o dárcích a jejich peněžitých a nepeněžitých darech,
  7. přehled poskytnutých bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč, a jejich poskytovatelích,
  8. přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem,
  9. přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč,
  10. název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, a výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost politického institutu.
Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:37 hod.
Související hesla: