Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Sociální sítě

Ne všechny profily a příspěvky na sociálních sítích naplňují znaky volební kampaně. Pokud jde o osobní profil kandidáta (soukromý, nekomerční), za jehož správu není vyplácena odměna, příspěvky nejsou propagovány pomocí reklamních nástrojů a nebudou zde publikovány materiály, za jejichž výrobu bylo zaplaceno nebo se za ni obvykle poskytuje úplata, pak se bez ohledu na obsah příspěvků nejedná o volební kampaň ve smyslu volebního zákona. Znaky kampaně dle zákona nenaplňuje ani řada audiovizuálních materiálů. Nejčastěji se jedná o vlastní fotografie pořízené účastníkem kampaně, „selfíčka“ atp. Pokud se jedná o fotografii bez zásahu, za nějž by byla nebo by se obvykle poskytla úplata (typicky fotky upravené svépomocí za použití běžných neplacených aplikací atp.), nenaplňuje taková fotografie – bez ohledu na svůj obsah – znaky volební kampaně, jak ji definuje volební zákon. Nemusí tedy být jako prostředek kampaně označena. Platí to ale pouze v případě, že příspěvek s fotografií není propagován pomocí reklamních nástrojů.

Pokud je však v rámci příspěvku zveřejněného na soukromém profilu použit audiovizuální materiál, který naplňuje znaky kampaně, nebo jsou-li příspěvky obsahující sdělení ve prospěch či neprospěch účastníků voleb vytvářeny copywriterem či PR pracovníkem za úplatu (případně je za jinou činnost spojenou s provozováním takového profilu poskytována úplata), jedná se o volební kampaň. V takovém případě je třeba, aby byl příslušný audiovizuální materiál opatřen informací o zadavateli a zpracovateli.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:28 hod.
Související hesla: