Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Podpora jiného subjektu v kampani

Ve volebních kampaních subjekty nezřídka kandidují „s podporou“ spřátelené strany. Jedná se o neformální vyjádření spolupráce více subjektů (typicky dvou stran, nezávislého kandidáta a jemu blízké strany atp.), z nichž pouze jeden registruje kandidátní listinu.

Na rozdíl od volební koalice, která vstupuje do kampaně oznámením společného volebního účtu koalice a bývá obvykle založena koaliční dohodou (viz Specifická pravidla pro koalice), je třeba na subjekty, které pouze deklarují vzájemnou podporu, nahlížet jako na samostatné jednotky. Strana, která podporuje v kandidatuře někoho jiného, má dvě možnosti. Buď podporovanému poskytuje dar nebo bezúplatné plnění a je v pozici běžného sponzora kampaně. Nebo může sama za sebe vstoupit do kampaně, i když nakonec žádnou kandidátní listinu nepodá. Podporovaný subjekt takovéto podporující straně obvykle poskytne místa na svých kandidátních listinách. V tomto druhém případě musí podporující subjekt sám splnit všechny administrativní povinnosti kampaně. Z formálního hlediska totiž vede kampaň samostatně do doby odevzdání registrace kandidátních listin (byť lze předpokládat koordinaci s tím, koho podporuje). Každý z obou subjektů tedy formálně disponuje svým vlastním limitem výdajů na kampaň. Volební výdaje podporující strany se ale fakticky připočítávají k výdajům kandidujícího subjektu. Jinými slovy: při kandidatuře „s podporou“ Úřad sčítá výdaje na kampaň všech subjektů, které se podílely na volební kampani toho, kdo registroval listinu. Nesmí přitom být překročen limit stanovený pro daný typ voleb.

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 16:32 hod.
Související hesla: