Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Jaké účty musí strana vést?

Zákon stranám a hnutím ukládá povinnost vést samostatné účty pro čtyři typy příjmů či výdajů:

  1. tzv. zvláštní účet pro přijímání příspěvků ze státního rozpočtu a peněžních darů,
  2. volební účet pro úhradu výdajů volební kampaně ve volbách do Senátu, Poslanecké sněmovny, krajských zastupitelstev nebo v prezidentských volbách,
  3. účet pro plnění z pracovněprávních vztahů,
  4. tzv. provozní účet pro všechny další výdaje.

Pokud strana či hnutí nemá příslušný typ příjmů či výdajů, nemusí daný účet zřizovat.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:25 hod.
Související hesla: