Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Souběh regulovaných volebních kampaní

Dosud docházelo k souběhu senátní kampaně a kampaně před krajskými, případně prezidentskými volbami, obecně však nelze vyloučit ani souběh jiných regulovaných kampaní. V případě, že se subjekt účastní souběžně konaných regulovaných kampaní, bude úřad posuzovat náklady na prostředky kampaně podle poměru, ve kterém se dané prostředky propagace k oběma kampaním vztahují. Praxe volebních kampaní je velmi rozmanitá a není možné předem vymezit všechny situace, které mohou nastat. Je na zodpovědnosti kandidujících subjektů, aby byly schopny obhájit vykázané výdaje v souběžně konaných kampaních. Úřad je připraven jednotlivé případy s kandidujícími subjekty konzultovat.

Úhrada faktur v případech, kdy se částka rozpočítává do obou regulovaných kampaní, by měla proběhnout nadvakrát – platbou z jednoho volebního účtu bude uhrazena poměrná část připadající na první kampaň, platbou z dalšího volebního účtu bude uhrazena poměrná část připadající na souběžnou kampaň. V obou případech bude příkaz k úhradě těchto faktur označen výrazem SPOLEČNÝ VÝDAJ. Pokud subjekt v některých volbách nekandiduje samostatně, ale pouze v koalicích, volební účet pro tyto volby nezakládá (neboť koalice mají zřízeny své volební účty) a úhradu v takovém případě provede z  provozního účtu. Doporučujeme, aby pro tyto účely byl (nad rámec zákonných povinností) zřízen provozní účet jako účet transparentní a aby strana či hnutí zpřístupnila veřejnosti tento účet na svých internetových stránkách. Koalice, jichž je subjekt členem, potom příslušnou částku, uhrazenou subjektem z provozního účtu, vykáží ve zprávě o financování volební kampaně jako přijaté bezúplatné plnění od tohoto subjektu. V senátních volbách je nadto nutné rozpočtené výdaje evidovat po jednotlivých obvodech. Způsob, jak se projeví tyto společné výdaje v předloženém účetnictví, najdete pod tímto heslem.

Příklad rozpočtení společných výdajů kampaně v hodnotě 1 mil. Kč mezi souběžně konanou krajskou a senátní kampaň

V tomto příkladu subjekt:

  • kandiduje samostatně v 8 senátních obvodech (A-H)
  • v dalších 3 je členem koalice (I-K);

V tomto případě je jedno, zda mají všechny tři koalice stejné složení nebo se liší, protože v senátních volbách se výdajový limit kampaně vztahuje vždy na jeden obvod.

V paralelních krajských volbách subjekt:

  • kandiduje ve třech krajích samostatně (L-N)
  • ve dvou krajích (O a P) v koalicích s různým složením
  • v dalších dvou krajích v koalici se stejným složením (Q a R);

Název koalic se může lišit, určující je, že složení koalice je stejné. V krajských volbách se výdajový limit nevztahuje na konkrétní kraje, ale jde o souhrnný limit pro všechny kraje, v nichž se voleb účastní stejné uskupení.

ROZDĚLOVNÍK faktury:

  • interní číslo:
  • variabilní symbol
  • dodavatel
  • předmět fakturace
  • fakturu zaplatil
Senát – samostatněLimit výdajůPoměrná část k započtení do zprávy celkem 225 352 Kč, z toho:Úhrada faktury
Obvod A2 mil. Kč28 169 Kč309 859 Kč
bude uhrazeno z volebního účtu pro senátní kampaň
číslo účtu:
datum úhrady:
Obvod B2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod C2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod D2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod E2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod F2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod G2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod H2 mil. Kč28 169 Kč
Senát – koaliceLimit výdajůPoměrná část celkem 84 507 Kč, z toho:
Obvod I2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod J2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod K2 mil. Kč28 169 Kč
Kraj – samostatněLimit výdajůPoměrná část celkem 295 776 Kč, z toho:Úhrada faktury
Obvod L21 mil. Kč295 776 Kč690 141 Kč
bude uhrazeno z volebního účtu pro krajskou kampaň
číslo účtu:
datum úhrady:
Obvod M
Obvod N
Kraj – odlišné koaliceLimit výdajůPoměrná část celkem 197 184 Kč, z toho:
Obvod O7 mil. Kč98 592 Kč
Obvod P7 mil. Kč98 592 Kč
Kraj – shodná koaliceLimit výdajůPoměrná část celkem 197 184 Kč, z toho:
Obvod Q14 mil. Kč197 184 Kč
Obvod R
Součet1 000 000 Kč1 000 000 Kč

Poměrné části společných výdajů musí být uvedeny v jednotlivých zprávách o financování výdajů a způsob jejich rozpočítání může být předmětem kontroly ze strany Úřadu.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:39 hod.
Související hesla: