Průvodce pravidly

financování politiky

Kandidujeme jako strana, hnutí či koalice

Při vstupu do kampaně musíte

 1. Zřídit transparentní volební účet
 2. Zřídit internetovou stránku, na které budou zveřejňovat informace o financování kampaně.
 3. Začít vést účetnictví o kampani.
 4. Odkaz na volební účet a na internetovou stránku s informacemi o financování kampaně bezprostředně po jejich zřízení oznámit úřadu pomocí formuláře dostupného na webu úřadu.

Doporučujeme přečíst si podrobné informace v tomto hesle.

 

Během kampaně musíte

 1. Vést evidenci sponzorů kampaně.
 2. Finanční výdaje hradit jen z volebního účtu.
 3. Označovat prvky kampaně zadavatelem a zpracovatelem.
 4. Vést volební účetnictví.

Doporučujeme seznámit se zejména s hesly zahrnutými pod kategorií Označení prostředků kampaně a Financování kampaně.

 

Po kampani musíte

 1. Do 90 dní od vyhlášení výsledků voleb předložit Úřadu a na svém webu zveřejnit zprávu o financování kampaně.
 2. Ve stejné lhůtě (tedy do 90 dní po volbách) Úřadu zaslat veškeré volební účetnictví.
 3. Po dobu 180 dní od předložení zprávy o financování kampaně nenakládat s prostředky na volebním účtu.
 4. Až tato doba uplyne, musíte během dalších 60 dní převést nevyužité peníze z volebního účtu na jiný účet strany (hnutí).

Doporučujeme nastudovat si další informace z tohoto hesla.

Kandiduji za stranu, hnutí či koalici

Vše, co děláte a naplňuje to znaky volební kampaně, musí vaše strana vykázat a zahrnout do výdajů. Vždy tedy jednejte po dohodě s vaším volebním manažerem. Všechny účetní doklady předávejte vaší straně. Pokud svým jménem na kampaň vybíráte peníze nebo získáváte jinou, nefinanční podporu (tedy ji jako sponzoring nevykáže vaše strana), je váš osobní příjem a jako takový podléhá příslušným pravidlům (například daňovým). Vámi učiněné výdaje může strana vykázat buď jako výdaj hrazený kandidátem, nebo jako váš sponzorský příspěvek (v tom případě se na vás nahlíží stejně jako na ostatní podporovatele – viz toto heslo).

 

Všechny prvky kampaně, které použijete, musejí nést informaci o zadavateli a zpracovateli. Protože jste stranickým kandidátem, musejí obsahovat také název nebo zkratku strany.

Kandiduji jako nezávislý

„Stranickým“ kandidátem je každý, kdo nepodával registraci kandidátní listiny sám, ale dělala to za něj některá strana, hnutí či koalice. Nezávislí („nestraničtí“) kandidáti mohou listiny registrovat jen v senátních volbách a ve volbách prezidenta.

 

Při vstupu do kampaně musíte

 1. Zřídit transparentní volební účet
 2. Zřídit internetovou stránku, na které budou zveřejňovat informace o financování kampaně.
 3. Začít vést účetnictví o kampani.
 4. Odkaz na volební účet a na internetovou stránku s informacemi o financování kampaně oznámit úřadu pomocí formuláře dostupného na webu úřadu.

Doporučujeme přečíst si podrobné informace v tomto hesle.

 

Během kampaně musíte

 1. Vést evidenci sponzorů kampaně.
 2. Finanční výdaje hradit jen z volebního účtu.
 3. Označovat prvky kampaně zadavatelem a zpracovatelem.
 4. Vést volební účetnictví.

Doporučujeme seznámit se zejména s hesly zahrnutými pod kategorií Označení prostředků kampaně a Financování kampaně.

Po kampani musíte

 1. Do 90 dní od vyhlášení výsledků voleb předložit Úřadu a na svém webu zveřejnit zprávu o financování kampaně.
 2. Ve stejné lhůtě (tedy do 90 dní po volbách) Úřadu zaslat veškeré volební účetnictví.
 3. Po dobu 180 dní od předložení zprávy o financování kampaně nenakládat s prostředky na volebním účtu.
 4. Až tato doba uplyne, musíte během dalších 60 dní převést nevyužité peníze z volebního účtu na veřejně prospěšné účely. Jakmile to uděláte, do 15 dní musíte Úřadu sdělit a současně na svém webu zveřejnit informaci, kolik peněz jste komu poslali.

Doporučujeme nastudovat si další informace z tohoto hesla.

Nekandiduji, ale chci dělat kampaň

Pokud chcete agitovat s vědomím kandidující strany, hnutí, koalice nebo  kandidáta, obraťte se na ně. Uvedou vás jako sponzora a vyřídí s vámi vše potřebné. Doporučujeme přečíst si toto heslo.

 

Jestliže chcete vystoupit na podporu nebo proti kandidujícímu subjektu bez vědomí některého z kandidujících uskupení (či kandidáta), přečtěte si toto heslo. Stručně – musíte udělat toto:

 1. Registrovat se u Úřadu
 2. Zřídit volební účet (pokud budete něco platit)
 3. Zřídit internetovou stránku, kde budete zveřejňovat povinné informace
 4. Volební účet (bod 2), odkaz na něj a odkaz na web (bod 3) oznámit Úřadu
 5. Označovat agitaci svým evidenčním číslem (to vám zašle Úřad) a jménem či názvem
 6. Nepřekročit výdajový limit (i když nic neplatíte, může to mít svoji hodnotu)
 7. Vést evidenci o výdajích a do 10 dní po volbách zveřejnit na svých internetových stránkách přehled o výdajích
 8. Evidenci o výdajích a výpisy z účtu uchovat po dobu 5 let
Poslední aktualizace